info@meramosgb.com.tr
0332 321 25 21

SIKÇA SORULAR SORULAR

Sıkça Sorular Sorular

Eğitime katılanların başarılı sayılarak İŞ GÜVENLİĞİUZMANI olarak yetkilendirilmeleri için, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları zorunludur(Yönetmelik m:50).

Yönetmeliğin 4. Maddesinin c bendine göre; MÜHENDİS veya üniversitelerin FİZİK ve KİMYA bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile TEKNİK ÖĞRETMENLER ve İŞ SAĞLIĞI ve GÜVELİĞİ bölümü mezunları(Yönetmelikte “teknik eleman” olarak belirtilir) İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi alabilir.
Ancak, eğitim sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce esasları belirlenerek YÖK tarafından uygulanacak sınavda başarılı olanlar İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI olabilirler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV ALANLARI (Yönetmelik m: 36)

A SINIFI SERTİKA
B SINIFI SERTİFİKA
C SINIFI SERTİFİKA

Bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde görev yapabilirler.

Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev yapabilirler

Az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev yapabilirler

Eğitim sonunda sınav İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılır.

Yönetmeliğin 54. Maddesine göre;

Eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitimin süresi, her iş güvenliği uzmanlığı sınıfı için 180 saat teorik ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz.
Teorik eğitimin en fazla üçte ikisi uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak da verilebilir.

Yönetmeliğin 50. Maddesine göre, teorik eğitimini %90’ına, uygulamalı eğitimin tamamına devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Ancak, eğitimlerin bir bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabilecektir.
Aşağıdaki tabloda İŞYERİ HEKİMLİĞİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI eğitimlerinin süre dağılımı görülmektedir.

 

  • Yönetmeliğin 4.maddesi c bendine göre; kuruluş kanununda işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini verme yetkisi bulunan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından “Eğitim Kurumu Yetki Belgesi” verilmiş kamu ve özel kurumlar İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini verebilir.
  • Bu nitelikteki eğitim kurumundan alınan eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olanların belgeleri Genel Müdürlük tarafından onaylanır ve geçerlilik kazanır.
HIZLI İLETİŞİM

Sorun ve şikayetlerinizi bize hızlı bir şekilde bildirin